İstanbul Ulaşım A.Ş. İle Ulaşım Rayında mı?

Tarih : 27.12.2012 Perşembe Saat : 14:00|Çıktı al

4 / 5 (1 Kişi)
İstanbul Ulaşım A.Ş. İle Ulaşım Rayında mı?

İstanbul Ulaşımın kendi internet sitelerinde, 20 yılı aşan tecrübesi ile raylı sistem yatırımları her aşaması için aşağıdaki ürün ve hizmet konularında faaliyetlerini başarı ile sürdürdüklerini ifade etmektedirler.

Bu makale 928 kez okunmuştur

Bunlar Ana başlık halinde;


İşletme
Bakım
Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
Yenileme ve Anahtar Teslimi Sistemler
İşletme Yönetim Araçları
Araç Tasarımı ve Üretimi
Eğitim Hizmetleridir.
Tesis Bakım Hizmetleri

İstanbul Ulaşım, farklı teknolojiler ile inşa edilmiş olan raylı sistem hatları ve yardımcı tesisleri için ekipman ve sistem seviyesinde bakım hizmetleri sunabilmekte ve sahip olduğu tam teşekküllü makine parkı, teknolojik ölçüm cihazları, vasıflı mühendislik ve bakım iş gücü ile İstanbul Ulaşımın, yürütmüş olduğu bakım hizmet konuları ve sistem bilgileri aşağıda sunulmuştur denilmektedir.


Hat ve Tesis Bakımları
Hat Bakım ve Onarım Hizmetleri
Hat İyileştirme Çalışmaları
Ray ve Makas Kaynakları
Hat Geometri Bakımları
Hat Kontrol ve Ölçümleri
Geometrik Ölçümler,
Georadar
Ultrasonik Muayene

İstanbul Ulaşım A.Ş. Yolcu Hakları Bildirgesi ; Toplu taşımacılık hizmetlerinde hizmet kalitesinin artırılması toplu taşımacılığın en önemli unsuru olan yolcuya odaklanma ile olanaklıdır (mümkündür). Bu amaçla hazırlanan "Yolcu Hakları Bildirgesi"; İstanbul Ulaşım A.Ş. ile yolcular arasındaki iletişimi güçlendirmek için önemli bir fırsat sunmaktadır.!


Toplu taşıma işletmecilerinin amacı; yolculara sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltmek için entegre bir toplu taşımacılık anlayışını benimsemektir. Ayrıca sorumlulukların paylaşımı ve düzenli olarak denetimi konusunda da uzlaşma sağlamak bu amacın gerçekleşmesinde büyük önem arz etmektedir.


Yolcu Odaklı İşletme İçin Yolcu Hakları Bildirgesi ; Yolcu Hakları Bildirgesi, İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin gönüllü bir kabulüdür ve yolcuların ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde karşılanarak hizmet kalitesinin artırılmasını amaçlamaktadır. İstanbul Ulaşım A.Ş., bu Bildirge'de belirtilen hizmet standartlarını ve yolcu ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için azami gayret göstermeyi taahhüt etmektedir.


1. Yolcu Bilgilendirme ; Yolcu bilgilendirme, açık ve amacına uygun şekilde yapılır. Yolcuların bilgilenme ihtiyaçlarının karşılanması için günümüz teknolojisi de göz önünde bulundurularak pek çok iletişim kanalı kullanılabilir.


Broşürler, bilgilendirme noktaları, elektronik ortam (internet) veya telefon aracılığıyla sefer ve ücret tarifeleri ile diğer hizmet bilgileri kolaylıkla temin edilebilir. Çağrı merkezleri ile de çok kısa sürede cevap verilebilmesi mümkündür.


Her istasyon/durak açık şekilde tanımlanır. Durak ya da istasyonda güzergah numaraları, gidilecek yerler ve araçların hareket saatleri güncel olarak bulundurulur.


Durak/istasyonlarda bulunan panolara ulaşım ağı haritası, bölge haritası, sefer tarifeleri, istasyonların açılış-kapanış saatleri ve duyurular asılarak yolcuların bilgilendirilmesi sağlanır.


Her aracın üzerinde güzergâh bilgisi veya hat numarası ve tabelası yer alır. Ayrıca tüm görevliler, ihtiyaç durumunda gerekli bilgilendirmeleri yapmak için görevlendirilir.


2. Erişilebilirlik ; İstanbul Ulaşım A.Ş. yolcuların toplu taşımacılık sistemine erişiminin sağlanması için gerekli işbirliği çabalarını gösterir. Bu konuda özellikle engelli yolcuların ihtiyaçları dikkate alınır.


Tüm durak/istasyonlar ve araçlar engelli yolcuların erişimine uygundur.


Yolcular, seyahat için gerekli olan elektronik bilet, kart, jeton ve elektronik kartlarını durak ve istasyonlara ek olarak şehrin belli noktalarında konuşlanmış bayilerden temin edebilir.


3. Araçların ve Tesislerin Bakımı, Onarımı ve Temizliği ; İstanbul Ulaşım A.Ş. sorumluluk alanlarına dâhil olan araç ve tesislerin uygun şekilde düzenlenmesini, temizlenmesini ve bakım onarım faaliyetlerinin periyodik yapılarak geliştirilmesini sağlar.


Ulaşım hizmetini aksatan veya yolcu konforunu etkileyen ekipman arızalarının meydana gelmesi durumunda ekipmanla ilgili olarak yolculara belirlenen yerlerde gerekli bilgilendirmeler yapar.


4. Güvenilirlik ve Dakiklik ; Toplu taşımacılık hizmetleri, sefer tarifelerine titizlikle uyulmasını gerektirir. Verilen hizmetlerin dakikliğini ve güvenilirliğini etkileyen faktörler oluşması durumunda, konuya ilişkin bilgiler ve alternatif çözümler en kısa sürede duyurulur.


5. Yolcuların Emniyeti ve Güvenliği ; Yolcuların emniyeti, İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin önceliğidir. İstanbul Ulaşım A.Ş. bu konuda her türlü tedbiri alır.


İstanbul Ulaşım A.Ş. sorumlulukları kapsamında; bireylerin hakları ve mahremiyetine uygun olarak yüksek düzeyde güvenlik sağlar.


Yolcu emniyeti ve güvenliğinin sağlanması konusunda eğitimli personel ve gerekli teknolojik donanım sağlar.


Tedbir olarak tüm yolcular ve sürücüler, olası bir kazaya karşı ferdi kaza sigortası ile güvence altındadır.


6. Yolculuk Konforu ; Konforlu yolculuk için araçlarda yeterli iklimlendirme, aydınlatma ve havalandırma sağlanır. Yolculuk konforunu sağlamak için sürücüler belli zaman aralıklarında güvenli ileri sürüş teknikleri eğitimine tabi tutulur.


7. Yolcu Talep ve Şikâyetleri ; Hizmet kalitesini artırmak için yolcuların geribildirimi teşvik edilir. İstanbul Ulaşım A.Ş., yolcular ile potansiyel yolcuların görüşlerini inceleyerek yolcu taleplerini en iyi düzeyde karşılayacak iyileştirici tedbirleri alır.


Yolcu talep ve şikâyetleri, en fazla bir hafta içerisinde cevaplandırılır, bunun için de gerekli inceleme ve düzenlemeler yapılır.


Yolcu, şikâyetinin ne kadar süre içerisinde çözüleceği veya niçin çözülemeyeceği konusunda bilgilendirilir.


Yolcular, istasyon ve araçlarda kaybedilen eşyalar hakkında Çağrı Merkezi hattından talepte bulunabilir.


8. Çevresel Etkiler ; Çevresel etkilerin kontrol altında tutulması için, araçların bakım ve arızalarına müdahale esnasında oluşan tüm katı, sıvı ve gaz atıkların çevre mevzuatına uygun olarak yok etmeyi ( bertarafı), geri dönüşüm ve geri kazanımı sağlanır.


Tüm çalışanlarımız düzenli olarak çevresel riskler konusunda eğitime tabi tutulur, bilinçlendirilir.


İstasyon ve araç temizliklerinde çevreye ve insana zararı olmayan, biyolojik olarak çözünebilir malzemelerin alınması tercih edilir.


İstasyon aydınlatmalarında tasarruflu flüoresan ve ampuller kullanılır. Buralarda arızalar sonucu ortaya çıkan atıklar çevre lisanslı firmalara gönderilir ve ozon tabakasına zararı olmadan (yok edilmesi) bertarafı sağlanır.


İstasyon havalandırması için aktif rol oynayan bacaların kirlilik gazları ve verimliliği düzenli olarak ölçümlerle kontrol edilir ve filtreden geçirildikten sonra atmosfere salınır.


Gürültü ve titreşim ölçümleri yapılarak faaliyetlerimizden kaynaklanan gürültü kirliliğini ortadan kaldırma/minimize etmeye yönelik önlemler alınır.


Tarihi Çemberlitaş mevkiinde hizmet veren Çemberlitaş tramvay durağı, Kasım ayı başında girdiği ve 2 hafta süreceği söylenen tadilatın ardından, açıklama yapılmadan hizmete kapatıldı. Tramvaylarda Beyazıt ve Sultanahmet duraklarına gelmeden evvel “Çemberlitaş Tramvay Durağındaki revizyon çalışması dolayısıyla araçlarımız Çemberlitaşta durmayacaktır.” anonsu yapılıyor


Özellikle Çemberlitaş esnafının büyük tepkisini çeken bu uygulama hakkında, Fatih Belediyesi ve Ulaşım A.Ş. açıklama yapmıyor. Eylem çağrısı yapan esnaf, Çemberlitaş’ın tarihi dokusu ve ününün zedeleneceğinden endişeleniyor. Konuyla ilgili bir başka tepki de Çemberlitaş Kız Yurdu’nda kalan öğrencilerden geldi. Öğrenciler, yurda ulaşım için Beyazıt veya Sultanahmet tramvay durağından yurda yürümekten çekindiklerini ve kendilerini güvende hissetmediklerini söylüyor. Konu, hala netlik kazanmış değil.


Kasım ayının ilk haftasında durağın cam paravanları sökülerek, durak altındaki kablolarda iyileştirme yapıldı. Fakat yaklaşık 2 aydır durakta tabiri caiz ise bir çivi bile çakılmadı ve durak kaderine bakıldı.


İnternet sayfalarında teorik olarak her şeyin mükemmel rayında gittiği ifade ediliyor. Ancak Yolcu Hakları bildirgesinde yolcuların tüm haklara sahip olduğu yazılmaktadır. Ben ise özellikle yaklaşık iki aydır revizyon çalışmaları devam eden Çemberlitaş durağında inemeyen yolculardan daha ziyade bir dönem durakların deplase edildiği çalışmalarını yoğun olarak yapıldığını gördüğüm bir Tramvay yolcusu olarak bana defaten turistler soru sorduğunda yarım yamalak İngilizcem ile durumu anlatmaya çalışıyorum. (Çemberlitaş station being repaired) İstanbul Ulaşım bildiğim kadarı ile sadece Türklere hizmet etmiyor, yabancı dil bilmediğini anladığım yerli yolcular için anons yapan görevlilere yöneticiler tarafından yabancı (elinde tramvay broşürü olduğu halde Çemberlitaş durağında inemeyen turistler şaşkınlık içinde kalıyor) yolcular için neden en azından bir İngilizce anons metni verilmiyor.? Tramvay duraklarında yasak olmasına rağmen sigara içildiği gibi, tramvay hareket halindeyken çok ses çıkarması, belli saatlerdeki çok fazla yoğunluğun olması, bazı tramvay sürücülerinin çok yavaş bazılarının çok hızlı seyir etmesi, hareket saatlerinin düzensizliği, gelişigüzel anonsların yapılması, anonsların karmaşıklığı dahil bir çok sorun tarafımdan tespit edilmiş olup;


İstanbul Ulaşım A.Ş.’nın Yolcu Odaklı İşletme İçin Yolcu Hakları Bildirgesinde yazdığı notlar gerçekleşiyor mu ?


Ulaşım tümüyle rayında mı sizce?


Nizamettin BİBER

Kullanıcı yorumları

Henüz yorum yapılmamış.


Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.
Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.
İlgili Foto Galeriler

Bu Makaleler de İlginizi Çekebilir

Politika ana sayfa