Peygamber Mucizeleri

Tarih : 20.06.2012 Çarşamba Saat : 14:19|Çıktı al

4 / 5 (2 Kişi)
Peygamber Mucizeleri

Peygamberlerin daha önce duymamış olabileceğiniz mucizeleri...

Bu makale 8.671 kez okunmuştur

Hz. Davut`a Verilen Mucizeler:

Allah mûcize olarak dağları, taşları, kuşları onun emrine vermiş. Yanık sesiyle Zebûr'u okumaya başlayınca, kuşlar havadan ağaçlara iner, hep birlikte, okunan Zebur'u tekrar ederlermiş.
Allah, O'na demiri ateşe sokmadan ve dövmeden istediği şekli verebilme mucizesi vermiş. Yırtıcı hayvanlar, Davud'un huzuruna gelip, ona tam bir bağlılıkla hizmet ederlermiş.


Hz. Elyesa'nın Mucizeleri:

1-Eriha şehri ahalisinin içme suları acılaşınca. Bunu duyan Elyesa acılaşan suyun içine bir parça tuz atıp, ''Tatlı ol!'' deyince, su tatlı ve lezzetli olmuş.
2-Borçlu ve dul bir kadın, Elyesa'ya gelip, fakirliğinden şikâyetçi olmuştu. ''Evinde neyin var?'' deyince, kadın; ''Bir kaşık kadar yağım var.'' dedi. Elyesa, kadına; ''Git, o yağı bir kap içine koy.'' demiş. Kadın da gidip yağı bir kabın içine koymuş. Elyesa mucizesiyle o yağ o kadar artmış ki, pek çok kap yağ ile dolmuş. Fakir kadın bundan borçlarını ödediği gibi, zengin bile olmuş.


Hz. Eyyub'un Mucizeleri:

1-Eyyub ayağını yere vurmuş... Biri sıcak, biri soğuk, iki pınar fışkırmış. Sıcak sudan yıkanınca bedenindeki, soğuk sudan içince içindeki hastalıklardan kurtulmuş. Kuvveti geri gelmiş. Taze bir genç olmuş. Elinden alınmış olan mallarını Allah geri iade etmiş. Çok sayıda çocuğu olmuş, hatta ölmüş olan oğulları dirilmiş.
2.Eyyub'un duâsı bereketi ile koyunların yünleri ibrisim olurmuş.
3.Eyyub, kavminin hâkimini imana davet ettiği zaman o da; " Evimdeki direklerin kalkarak havada durmasını senden mucize olarak isterim." demiş. Eyyub dua etmiş ve sonunda evin direkleri düşmüş ve ev havada kalmış.
4. Eyyub'un duasıyla çöldeki seraplar ve dumanlar su olurmuş.


Hz. Hızır'ın Mucizeleri

Hızır, otsuz kuru bir yerde oturduğunda, o yer birdenbire yemyeşil olurmuş. Öldükten sonra bile rûhu insan seklinde gözüküp, gariplere yardım edermiş.


Hz. Hud`un Mucizeleleri

İnanmayanlar, Hud'a: ''Rüzgarı istediğin tarafa çevir!'' demişler. Hud dua etmiş Allah da O'na; ''Ne tarafa istersen elinle işaret et!'' demiş. O da eliyle işaret edince, rüzgâr istediği istikamette esmeye başlamış. Büyük kayaların toprak olmasını istemişler. Hûd'un duasi ile bu da olmuş. Bu mucizeleri gördükleri hâlde hala inanmayan ahali, koyunların yünlerinin de ipek olmasını istemişler. Hûd yine dua etmiş, koyunların yünü ipek hâline gelmiş.


Hz. İbrahim'in Mûcizeleri:

İbrahim'in vücuduna ateş tesir etmezmiş. Nemrûd onu ateşe attığında Allah; "Ey ateş! İbrahim üzerine serin ve selâmet ol!" buyurunca ateş onu yakmamış.
Cansız olan, parça parça edilmiş ve parçaları ayrı ayrı yerlere konmuş olan dört kuş, İbrahim'in çağırması üzerine yeniden dirilmişler.
İbrahim'in mucizesi ile taslar kömür gibi yanmıştır.
Bazen yırtıcı ve yabani hayvanlar İbrahim`le birlikte giderler ve dile gelerek gayet açık bir şekilde onunla konuşurlarmış. Bir defasında, hanımı Hacer ve oğlu İsmail'le görüşmek ve onları ziyaret etmek için Mekke'ye gitmiş. Şam'a geri dönüşünde birçok yabani hayvan, İbrahim`le beraber yürüyüp, onunla açıkça konuşmuşlar.
İbrahim duvarların ve dağların arkasını da görürmüş. Bu mucizesi Mısır'a gittiğinde karisi Sare'yi, Firavun`a "Kardeşimdir" diye tanıtınca Firavun, Sare'yi sarayına almış, İbrahim dışarıdan içeriyi seyretmiş. Sarayın duvarları ona cam gibi olmuş ve gözünden perde kaldırılmış. Böylece Sare'ye el uzatmaya kalkışan Firavun'un ellerinin kuruyup,ayaklarının tutmayarak yere yıkılmış. İbrahim`in bastığı taşın üzerinden ağaç bitip yeşermiş. İbrahim`in oturduğu yerden güzel kokular yayılırmış. Ayrılsa bile, senelerce güzel kokusu oradan çıkmazmış.


Hz. İsa`nin Dokuz Mucizesi:

1. Beşikteyken konuşmuş.
2.Ölüleri diriltirmiş. hatta bir iki değil, tam dört ölüyü diriltmiş.
3.Anadan doğma kör olanları sağlamlar gibi gördürür, bir cilt hastalığı olan baras hastalığını iyi edermiş. Eliyle hastaya dokunduğunda iyi oluverirmiş. 4.Kavminin yedikleri veya yemek üzere sakladıkları şeyleri bilirmiş
5.çamurdan kuş yapıp üzerine üfleyince, canlanıp uçarmış.
6.isa ellerini kaldırıp dua edince, ekmeği ve eti bulunan bir sofra inmiş havadan.
7.İsa uykudayken yanında her konuşulanı ve yapılanı bilirmiş.
8.Ne zaman istese ellerini göğe kaldırıp dua edince o anda yemek ve meyveler önüne gelirmiş.
9.İsa, Yahudiler`den uzak olduğu hâlde sözlerini ve gizli hallerini bilirmiş.


Hz. İshak`ın Mucizeleri:

1.Hayvanlar açık bir dille O´nun peygamberliğine şahadet ederlermiş.
2.Dua etmesi üzerine koca dağ yürümeye başlamış
3.İshak eşeğine binip bir dağa çıkmak isteyince eşeğin ön ayakları kısalır, arka ayakları uzarmış. Dağdan aşağı inerken de tersi olurmuş.
4. İshak dua bereketiyle ölmüş hayvanları diriltirmiş.
5.Elini, sırtına koyduğu bir koyun, hemen kuzulaşmış daha sonra ard arda dokuz defa yavrulamış.


Hz. İsmail'in Mucizeleri:

1-Dikenli ağaçlardan çeşitli meyveler bitirmiş.
2-Cürhümileri imana davet ettiği zaman, onlar kısır koyundan süt çıkarmasını istemişler. O da elini koyunun sırtına koyarak; ''Beni peygamber olarak gönderen Allahu teala'nın ismi ile...'' dediği anda koyunun memelerinden süt akmaya başlamış.
3-İsmail`in duası bereketiyle koyunların yünleri ipek olmuş üstelik sayıları da çoğalmış.
4-Kendisine misafir gelen iki yüz Yemenliye ikram edecek bir şey bulamayınca çok mahcup olmuş. O anda dua etmiş ve yanındaki kumlar un olmuş.


Hz. Lut`un Mucizeleri:

1-Bulutsuz yağmur yağdırmış. Göğe işaret edince yağmur yağmaya başlamış.
2-Duası bereketiyle otsuz bir dağda ot bitmiş.
3-Taslar, çakıllar ve kum taneleri, Lut ile konuşmuşlar.
4-Kavmi, ona eziyet vermek için üzerine ufak taslar atarmış. Allah`ın koruması ile hiçbiri ona dokunmazmış.
5-Üzerine yattığı taslar döşek gibi yumuşak olurmuş.
6-Lut, çok uzak yerlerde olan şeyleri görüp haber verirmiş.


Hz. Zekeriya`nın Mucizeleri:

1-Kalemleri, kendi kendine Tevrat'ı yazarmış.
2-Zekeriya, Meryem'i terbiyesi altına aldığı vakit, yazılması lazım gelen kefaletnameyi, kalemsiz, hokkasız yazmışlar.
3-Zekeriya`nın diviti (kalemi) su üstünde kalırmış, batmazmış suya.
4-Ağaçlar, Zekeriya`yla konuşurlarmış.
5-Zekeriya su üzerinde yürür ve ayakları ıslanmazmış. Kendisi için suda yürümekle, karada yürümek arasında fark yokmuş.
6-Zekeriya`dan mucize istendiğinde yakınındaki ağaçlara eliyle işaret etmiş, hemen ağaçlar, köklerinden kopup, önlerine gelip kalırlarmış.


Hz. Yusuf`un Mucizeleri:

1-Yusuf'un konuşması pek şirin, çok tatlı olduğu için, herkesin kalbi ona meyledermiş.
2-Yusuf'un yüzü güneş gibi nurluymuş. Hatta bir kimse yüzüne bakmak istese, hemen gözlerini çevirmeye mecbur olurmuş. Bu nurun tesiriyle, yani başkasına sirayetiyle huzuruna getirilen körlerin hemen gözleri görmeye baslarmış.
3-Yusuf, ağaç yapraklarını en pahalı kumaşa çevirirmiş.


Hz. Yuşa`nın Mucizeleri:

1-Yusa Ürdün Nehri`ni ikiye bölmüş.
2-Bir şehri fethetmeye gittiğinde duasıyla o kentin kale duvarları kendiliğinden yıkılırmış.
3-Yusa, Kudüs şehrini fethetmek için savaştayken bir cuma günü aksam üzeri güneş batarken, günesin bir müddet daha batmaması için Allah'a yalvarmış: ''Ey Allah'ım! Güneşi geri al!'' diye. Allah da O´nu kırmamış ve batmak üzere olan güneşi yükseltmiş. Bir müddet daha gündüz devam edip Kudüs fethedildikten sonra batmış.


Hz. Yunus`un Mucizeleri:

1-Yunus balığın karnında üç, yedi veya kirk gün yaşamış.
2-Yunus`un duası bereketiyle bulutlardan ateş çıkarmış.
3-Yunus`un duasıyla dağdan su çıkarmış.
4-Yunus peygamberliğini kanıtlamak için insanlara dağı işaret etmis. Dağdan çıkan bir kocaman kertenkele dile gelerek; ''Ey insanlar! Biliniz ki, Yunus Hak peygamberdir. Sizi Cennet'e, Rabbinizin mağrifetine devam ediyor.'' diye konuşmaya başlamış.
5-Yunus elini kapının halkasına koymuş, demir halka altın olmuş.
6-Yunus odun olmadığı halde su üstünde ateş yakmış.
7-Yunus güzel sesli olduğundan, tatlı sesli vahşi ve yırtıcı hayvanlara da tesir eder, onu dinlemek için etrafında toplanırlarmış.


Hz. Yakub`un Mucizeleri:

1-Duasıyla istediği koyunun karnından dört kuzu doğurtmus.
2-Sesi sürekli olup, üç konaklık yerden bile duyulurmuş. Düşman askerine bagırdığı zaman korkularından kaçarlarmış.
3-Yakub'un attığı şey, 360 km uzağa kadar gidermiş...
4-Yakub`un duasiyla büyük ve küçük dağlar yerlerinden kalkarlarmış.
5-Ken'an ahalisini imana davet ettiği vakit, oturdukları yerlerde bulunan dağlik ve taslık yerlerin, bütün tepe ve tasların toprak olmasını teklif etmişler, Yakub dua edince herşey toprak olmuş.


Hz. Yahya`nın Mucizeleri

1-Birinci Herod'un emri üzerine askerler, Yahya`yı öldürmek için arıyorlarmış. Bu haberi duyan Yahya onlardan kaçıyormuş. Bu sırada bir kaya dile gelmiş: ''Ey Allahın peygamberi! Bana gel!'' Yahya kayaya yaklaştığı zaman içinin kovan gibi oyulmuş olduğunu görmüş. O tasın içine girmiş. Yahya´nın peşindeki kâfirler o kayaya yaklaştıkları zaman, o kayadan kâfirlerin üzerine oklar atılmaya başlanmış. Bu durumu gören kafirler geriye dönüp kaçmışlar.
2-Yahya, peygamber olarak görevlendirilip Sam'a geldikten sonra insanlar ona; ''Gerçekten peygambersen, bize gündüz gözü ile yildiz göster.'' demişler. İnsanların bu isteği üzerine Yahya dua edince günesin çevresindeki yıldızlar görünmeye başlarmış.


Hz. Süleyman`in Mucizeleri:

1-Rüzgârlar O´nun emri altındaymış.
2-Süleyman denizi geçmek istediği zaman, suyu çekilerek yol açılır, geçtikten sonra yine kapanırmış.
3-Bütün cinler O´nun emrindelermiş. Ne zaman istese, kendisine, büyük büyük köşkler, süretler, çanaklar, sabit çömlekler, tencereler yaparlarmiş.
4-Süleyman`ın bir mührü varmış. Üzerinde ism-i azam duasi yazılıymış O dua ile her istediği kolay olurmuş.
5- Karıncalara varıncaya kadar her hayvanın sesini işitir, dillerini anlarmış.
6-Nereye gitmek istese, rüzgâr emrinde olduğundan, tahtını kaldırır, tahtını beraberinde götürürmüş.
7-Cinler vasıtasıyla denizdeki incileri, cevherleri yerde bulunan defineleri bilirmiş. Allah`ın, O`na bildirmediği bir şey yokmuş.
8-Neml Vadisinde, kaldığı sırada o dağın yeşillik, çimenlik olması için, ellerine biraz su alıp, avucuyla o dağa serpmiş, derhal dağın üzeri çayırlık çimenlik oluvermiş.
9-Süleyman bir yere gittiği vakit, beraberinde duvarlar da gidermiş.


Hz. Şuayb`in Mucizeleri:

1-Şuayb`in yaptığı dua neticesinde, koyunlardan doğmuş siyah kuzuların hepsi beyaz olmuş.
2-Şuayb`in yaptığı dua sonunda taslar toprak olmuş. Şöyle ki: Medyen kasabası daglık, taslık bir yer olduğundan: ''Hak peygamber isen, dua et, su dağlar kalkıp, yerimiz geniş olsun.'' diye teklif etmişler. Şuayb dua edince, Allah, duasını kabul edip, elini o dağ ve taslar üzerine koy, diye emreylemiş. Elini koyunca hepsi toprak oluvermiş.
3-Şuayb`in duası bereketiyle Medyen'de bazı taslar koyun olmuş.
4-Şuayb, bir yerin tasları etrafında dönünce, o taslar hemen bakir olup, ahali bununla pek zengin olmuş.
5- Şuayb'in duası bereketiyle kum tepeleri yerinden kalkmıştır.
6- Şuayb, bir dağa çıkmak istediği zaman, dağ adeta devenin oturup kalktığı gibi, Şuayb çıkıncaya kadar küçülür, çıktıktan sonra evvelki hâli gibi büyük bir dağ olurmuş.


Hz. Salih`in Mucizeleri:

1-Kayadan deve çıkartmış.
2-Salih dua edince hamt denilen meyvesiz ağaçlardan çeşit çeşit meyveler olmuş bir anda.
3-Salih`in duasi bereketiyle büyük tastan su çıkmış.
4-Salih`in çadırına ateş tesir etmemiş. Söyle ki, kavmi koyuncu idi. Senenin bazı aylarını sahralarda, yaylalarda çadır kurarak geçirirlerdi. İman etmeyenlerden biri, gizlice Salih aleyhisselamın çadırını ateşe verince, çadır yanmaya başlamış. Bunun üzerine kavminden kafir olanlar; ''Hak peygamber isen, çadırındaki yangını söndür!'' diye alay etmeye, eğlenmeye başlamışlar. Salih, yangının sönmesi için dua edince, kendi çadırı kurtulup, ateş kafirlerin çadırlarına geçmiş ve hiçbir çadır kalmayıp, içindeki esyalarla beraber, yanıp kül olmuş.


Hz. Nuh`un Mucizeleri:

1-Nuh bir beldede bulunan bütün taşları birden toprak yapmış. Bunun üzerine on iki kişi iman etmiş.
2-Uzakta bulunan ve gözle görülemeyecek şeyleri görüp haber verirmiş.
3-Susuz yerlerden su çıkarırmış.
4-İsaretiyle ağaçlar kökünden sökülüp başka yere geçermiş.
5-Duasıyla kuru ağaçlar hemen meyve verirmiş.
6-Duasıyla bulutsuz olarak yağmur yağarmış.
7-Kum, toprak, kil gibi şeyler, onun duasıyla yiyecek maddeleri hâline gelirmiş.
8-İman ederek gemisine girip tufandan kurtulan insanlar çok az olmasına rağmen, onun duasıyla çok kısa zamanda çoğalarak artmışlar.
9-Eliyle yere diktiği bir ağaç fidanı o anda çeşitli renklerde meyve verirmiş.


Hz. Musa`nın Mucizeleri:

1-Asası ejderha (büyük yılan) olurmuş.
2-Sağ elini koynuna sokup çıkarınca, güneş gibi parlarmış. Bu nuru gören düşmanları kaçışırlarmış.
3-Kavmiyle Kızıldeniz'in kenarına gelince asasını vurup denizde yol açmış.
4-Tih sahrasında kavminin susuz kalıp, su istemeleri üzerine asasını bir tasa vurup Beni İsrail'in kabileleri adedince, on iki pınar akıtmış.
5-Firavun ve Kipti kavmi İsrail oğullarına zulüm ettiği ve Musa`ya inanmayıp isyan ettiklerinde, Allah, Musa'ya tufan mucizesini vermiş. Çok şiddetli yağmur yağmış. Öyle bir karanlık ve fırtına olmuş ki, kimse evinden dışarı çıkmamıs. Ayın ve günesin ışığı görünmez olmuş... Kibtilerin evlerini su basmış. Ayakta durur olmuşlar. Su boğazlarına kadar yükselmiş. İsrail ogullarının evlerine ise bir damla su girmemiş. Firavun ve Kibti kavmi, bu belanın kaldırılmasını ve iman edeceklerini söylemişler. Musa kaldırmış fakat yine iman etmemişler ve başka belalara duçar olmuşlar.
6-Kibti kavminin ekinlerini, meyvelerini ve giydikleri elbiselerini, evlerinin tavanlarını yiyen çekirge sürülerinin istilasina uğramaları mucizesi. Bu çekirgeler İsrail oğullarına hiç dokunmayıp, Firavun'un kavmi Kibtilere musallat olurlarmış.
7-Kumnel yani bit ve ekin böceği denen haseratin Musa`in mucizesi olarak kibti kavmine musallat olmuş.
8- Kurbağa mucizesi, Kibti kavmi her belâya tutuldukça, belâ kaldırıldığında iman edeceklerini söylemelerine rağmen, sözlerinden vazgeçmeleri üzerine üst üstüne belâya tutulmuşlar. Kurbağaların istilasına uğramaları da şiddetli belalardan biridir. Kurbağalar, yiyeceklerine, içeceklerine düşer, kalırlarmış. Bir söz söylemek isteseler ağızlarını açarken birkaç küçük kurbağa ağızlarından midelerine girerlermiş. Geceleri üzerinde toplanan kurbağaların seslerinden uyuyamazlarmış. Firavun, bu bela kaldırıldığı takdirde, iman edeceğini söylemesine rağmen, bela kalkınca yine iman etmemiş.
9-Kan belası. Mısır'da bulunan bütün sular, Kibtilerin kaplarına doldurulurken kan hâlini alırmış. Böylece susuzluktan çaresiz kalmışlar. İsrail ogullarına ise böyle bir şey olmazmış.
10-İsrail oğullarından biri öldürüldüğü vakit kimin öldürdüğü bilinemeyince, Musa`nın duası ile ölü dirilip, kendisini öldüreni söylemiş.
11-Musa kavmiyle Tih çölüne geldiği zaman, kavminin yiyeceği kalmadığı için, Musa`ya gelerek çoluk-çocuğumuzla açlığa dayanamıyoruz, dediklerinde Musa dua etmiş. Kudret helvası ve bıldırcın kebabı inmiş havadan. Her ne zaman isteseler önlerinde hazır olurmuş.
12-Musa`nın duası ile kuraklıktan kavrulup kuruyan ekinler, otlaklar ve meyveler eski hâlini alırmış.
13-Musa Tih sahrasında bulunan İsrail oğullarının durumunu merak edince bir kurt gelip onların durumunun nasıl olduğunu Musa`ya söylermiş.
14-Musa'nın duasıyla sarı dikenler altın olurmuş.
15-Yolculukta Musa'ya uzun mesafeler kısalır, kısa zamanda çok uzak yollar katedermiş.


Ve Hz.Muhammed´in Mucizeleri:

1-Gökteki Ay´ı ikiye bölmüş iki parça da Hıra Dağı`nın iki yanına düşmüş.
2-Eşek-katır arası cennetten gelen bir hayvanla bir gece de Mekke´den Kudüs`e gitmiş, ayni gece bir merdivenle yedi kat göge çıkmış, ordan kendisine verilen bir uçan döşekle Allah`in yanına gitmiş ve ayni gece Mekke`ye geri dönmüş.
3-Tükürükle ağrıyan gözleri iyileştirirmiş.
4-Muhammed tuvalete dışarıya çıktığında ona dulda olsunlar diye ağaçlar da onunla birlikte yürürmüş.
5-Uzun zamandır camide bulunan bir kütük onu camiden dışar çıkaracaklarında, Muhammed´den ayrılmak istemeyen kütük inleyerek ağlamaya başlamış.
6-Hubeydiye`de, susayan müslümanların susuzluğunu gidermek icin on parmağı on ceşme olmuş.
7-Duasıyla yiyecekler çoğalırmış
8-Peygamberin bir düşmanı ölünce toprak onu kabul etmemiş, üç kere dışarıya fırlatmış.
9-Gelecekte ne olacağını bilirmiş.Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.
Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.
 • 0 -

  14 Mart 2013, Perşembe 17:31

 • 0 -

  04 Mart 2013, Pazartesi 17:50

 • 0 -

  04 Mart 2013, Pazartesi 17:43

 • 0 -

  12 Ocak 2013, Cumartesi 18:12

 • 0 -

  16 Aralık 2012, Pazar 12:43

 • 0 -

  13 Kasım 2012, Salı 20:16

 • 0 -

  22 Haziran 2012, Cuma 23:25

İlgili Foto Galeriler
İlgili Video Galeriler

Bu Makaleler de İlginizi Çekebilir

İnanç Turizmi ana sayfa